Wetenschappers vertellen over invloed water op ons dagelijks leven

23-10-2018

Studium Generale organiseert avond in Culturele Ambassade in Leeuwarden

Op donderdag 8 november organiseert Studium Generale Studium Snacks in de Groninger Culturele Ambassade in de Zuiderstadsgracht in Leeuwarden met het thema water. Al het leven op aarde bestaat uit water en is daarvan afhankelijk. Ook onderzoek naar water varieert van het allerkleinste niveau – het chemische element waterstof – tot de oceanen die het grootste deel van de aarde bedekken. In Studium Snacks in de ambassade vertellen verschillende wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen over de rol die water in hun onderzoek speelt en wat voor invloed water heeft op jouw (dagelijks) leven. Aan tafel: Margo van den Brink, Tjisse van der Heide en Steven van Heuven. Er zijn twee rondes met hetzelfde programma. De eerste ronde start om 19.00 uur, de tweede ronde start om 20.15 uur. Er is beperkt ruimte beschikbaar, een gratis ticket kun je bestellen via www.sggroningen.nl.

Steven van Heuven | Het ademhalen van de oceaan

De atmosfeer van de Aarde wisselt gassen uit met het oppervlak van de oceanen. Zeestromingen nemen opgeloste gassen mee de diepte in. In water uit de diepzee – dat soms al eeuwen geleden is ‘ondergedoken’ – kunnen oceanografen die gassen meten, het onderduiken dateren, en daarmee de rol van oceanen in klimaatverandering helpen ontrafelen. Steven van Heuven is oceanograaf en is werkzaam bij het Centrum voor Isotopen Onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Margo van den Brink | Ruimte voor water

Nederland is wereldwijd bekend om de strijd tegen het water met dijken, dammen en andere waterkerende kunstwerken. Door de klimaatverandering en toenemende verstedelijking neemt het risico op overstromingen en ernstige wateroverlast echter flink toe en is de overtuiging gegroeid dat toekomstige watervraagstukken niet meer opgelost kunnen worden met deze uitsluitend waterstaat-technische aanpak. Alom klinkt de roep om meer ruimte voor het water. Daarom worden nieuwe ruimtelijke beleidsstrategieën ontwikkeld om steden en regio’s meer klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Margo van den Brink is universitair docent planologie en is werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt hoe waterveiligheid en ruimtelijke planning geïntegreerd kunnen worden.

Tjisse van der Heide | Biobouwers – Het fundament van kustecosystemen

Tjisse van der Heide is onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en hoogleraar Kustecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op kustecosystemen en de rol van zogenaamde biobouwers. Biobouwers zijn organismen die niet alleen op milieuomstandigheden reageren maar deze ook zélf sterk beïnvloeden, en zo voor zichzelf en voor andere soorten geschikte leefomstandigheden creëren. Door menselijk ingrijpen zijn wereldwijd veel biobouwer-gedomineerde ecosystemen, en de soorten die daarin leven, verloren gegaan. Voorbeelden van dergelijke biobouwer-gedomineerde ecosystemen zijn zeegrasvelden, mossel- en oesterbanken, kwelders en duinen. Tjisse van der Heide onderzoekt hoe deze ecosystemen werken, en hoe verdwenen ecosystemen herstelt kunnen worden.

Ambassade

Studium Snacks is onderdeel van de Groninger Culturele Ambassade in de Zuiderstadsgracht, een bijdrage van de provincie Groningen en gemeente Groningen aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (LF2018). Het programma komt tot stand onder coördinatie van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Groningen. Meer over de ambassade vind je op www.waterwaterstof.nl.

Studium Generale

Studium Generale Groningen (SGG) organiseert multidisciplinaire activiteiten op het gebied van wetenschap, cultuur en maatschappij. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen werken hiervoor samen in SSG. Met een gevarieerd programma, onder andere lezingen, films en debatten, richt SGG zich op een breed publiek van studenten, docenten en andere geïnteresseerden.