Vrouw Wichers naar Verlengde Lodewijkstraat

op verzoek buurtbewoners

Vanwege de aanleg van de zuidelijke ringweg moest het kunstwerk Vrouw Wichers, de markante vrouw in gele bloemetjesjurk van kunstenares Mette Bus (Groningen, 1955), van zijn plek in de H.L. Wichersstraat. Een groep betrokken buurtbewoners onder leiding van Ruurd de Boer en Jantien Tijsma heeft daarom aan het CBK gevraagd of het kunstwerk op een andere plek in de wijk zou kunnen komen te staan. We zijn vervolgens met de bewoners en kunstenaar op zoek gegaan naar een tijdelijke plek. Dat is de Verlengde Lodewijkstraat geworden. Als de werkzaamheden aan de ringweg zijn voltooid, wordt gekeken of het kunstwerk terug kan keren op zijn oude stek – dat is afhankelijk van de plannen voor die straat – maar tot die tijd zal Vrouw Wichers uitkijken over deze straat.