Oproep: kunstenaars voor Noorderzon 2019 gezocht

thema dit jaar is transitie, de kanteling in de maatschappij

Jaarlijks realiseert het CBK een kunstopdracht tijdens Noorderzon Performing Arts Festival. Dit jaar opnieuw in samenwerking met Platform GRAS. Vorig jaar realiseerden we een ontmoetingsplek, eerder was dat onder andere een lichtsculptuur, een tijdelijk paviljoen op de speelweide en een brug op de vijver. Op dit moment zoeken we kunstenaars die de opdracht van 2019 willen realiseren. Geïnteresseerden kunnen t/m 3 maart 2019 een voorstel indienen, daarna vindt een selectie plaats.

We zoeken kunstenaars, ontwerpers of architecten die een opleiding in een van deze disciplines hebben genoten en professioneel werkzaam zijn op een van deze terreinen. Je woont en/of werkt in de gemeente Groningen. Verder is het belangrijk dat je nog niet veel ervaring hebt met werken in de openbare ruimte of in opdracht. De jaarlijkse opdracht is bedoeld als talentontwikkelingstraject. Daarom zoeken we kunstenaars die willen leren. Je mag eventueel in duo of collectief werken.

De uiteindelijke opdracht luidt: ontwerp binnen het thema van dit jaar een kunstwerk in de ruimste zin van het woord. Het object nodigt uit tot betreden en/of verblijf.

Het thema dit jaar is transitie, ‘de kanteling in de maatschappij’. We staan op een kantelpunt. Waar onze economie altijd was ingericht op groei, zoeken we nu een nieuw en ander evenwicht. Fossiele brandstoffen staan ter discussie, afvalbergen willen we verkleinen. Initiatieven om producten en diensten te delen of op een andere manier aan te bieden schieten als paddenstoelen uit de grond. Technische ontwikkelingen bieden tal van mogelijkheden. Tegelijkertijd ontstaan verlangens van mondiaal naar lokaal, van grootschalig naar kleinschalig en dichtbij huis. Wat betekent dit kantelpunt? We vragen je met je kunstwerk te reflecteren op dit kantelpunt in de maatschappij. Je kunstwerk wordt geplaatst in het Noorderplantsoen, bijvoorbeeld op de speelweide. Tijdens het traject zoeken we gezamenlijk naar de beste locatie; de ruimte in het plantsoen is beperkt, houd daar s.v.p. rekening mee.

Het kunstwerk moet een sterk beeld en/of beleving opleveren en iets vertellen over jouw visie op transitie en op de plek. En verder, het werk is alle 11 festivaldagen te zien, te horen, te ruiken of te voelen en houdt rekening met de veiligheid van de bezoekers. Het kunstwerk mag geen blijvende schade voor het park opleveren. Noorderzon is een duurzaam festival, het werk moet daarbij aansluiten en vandalismebestendig zijn. Interactieve kunstwerken genieten de voorkeur. En indien van toepassing ben je zelf gedurende het festival verantwoordelijk voor het toezicht en gebruik van het werk.

Wat moet je doen?
We vragen kunstenaars, vormgevers en architecten die de Noorderzonopdracht 2019 willen realiseren een idee, voorstel of schets in te dienen én een beknopt portfolio. Het voorstel mag maximaal 1 A4’tje zijn. Alle inzendingen worden bekeken en vervolgens worden 3 plannen gekozen die verder mogen worden uitgewerkt. Tegenover deze uitwerking staat een honorarium. Uiteindelijk wordt 1 plan uitgevoerd. Bij deze uitvoering krijg je ondersteuning van een inhoudelijk adviseur. Plannen kunnen uiterlijk 3 maart bij Pieter Duijser van het CBK worden ingediend via pieter.duijser@cbk.groningen.nl. Heb je vragen over het budget of wil je meer info, dan kun je ook telefonisch contact opnemen met Pieter: (050) 368 01 60.

CBK

Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) ondersteunt de beeldende-kunstsector en maakt deze met een divers aanbod toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Het CBK is een professionele verbinder tussen kunst, kunstenaars, publiek en samenleving en wil de hedendaagse beeldende kunst in Noord-Nederland versterken en ontwikkelen. Het CBK wil hiermee bijdragen aan een vitaal en duurzaam kunstklimaat, en een leefomgeving waar burgers bij willen horen. De jaarlijkse kunstopdracht op Noorderzon is een voorbeeld waar deze verbindende rol zich in uit.

Noorderzon

Noorderzon Performing Arts Festival Groningen is de ietwat curieuze combinatie van een internationaal kunstenfestival op het scherpst van de snede met spannende hedendaagse podiumkunsten uit alle delen van de wereld én een groots zomerfeest in een vrij toegankelijk plantsoen. Een jaarlijks elf dagen durende festival voor zo’n 135.000 bezoekers uit Groningen, de rest van het land en de rest van de wereld. De 29e editie vindt plaats van donderdag 15 augustus t/m zondag 25 augustus 2019. De toepassing van beeldende kunst vormt een waardevolle aanvulling op de reeks van andere kunstvormen die worden gepresenteerd.

Platform GRAS

GRAS is het architectuurcentrum voor en van Groningen. Sinds 5 oktober 1999 werkt het platform in een kleine, flexibele bezetting aan het stimuleren en aanjagen van de kennis van, en het debat over de gebouwde omgeving.