Hoe komt Kunst op Straat tot stand?

De aanleiding voor een kunstopdracht kan zeer verschillen, bijvoorbeeld de nieuwbouw van een school of een parkeergarage of bijzondere stedenbouwkundige ontwikkelingen zoals wijkvernieuwing. De werkwijze is vrijwel altijd hetzelfde…

Als opdrachtgever vinden we het erg belangrijk dat het kunstwerk goed past in de omgeving. Daarom besteden we veel aandacht aan de locatie en bewoners / gebruikers van dat gebied. Voor we met een opdracht beginnen voeren we gesprekken met betrokkenen (ontwerpers, bewoners, scholen, participanten, beleidsmedewerkers etc.), bezoeken de locatie en bestuderen de plannen. Dit onderzoek naar mogelijke aanknopingspunten voor een kunstopdracht doen we samen met een van onze adviseurs.

Bewoners

Daarna formeren we een kunstcommissie. In de kunstcommissie zitten vertegenwoordigers van de doelgroep (buurtbewoners, leerkrachten op scholen etc.), ontwerpers (architect, landschapsarchitect, stedenbouwkundige), adviseur van het CBK en een projectleider van het CBK, die namens de gemeente Groningen opdrachtgever is. De kunstcommissie bespreekt de opdracht en stelt deze definitief vast.

Kunstenaar

Aansluitend selecteert het CBK samen met de adviseur kunstenaars die passen bij de opdracht. Uit deze selectie kiest de kunstcommissie een of meer kunstenaars. In een uitgebreide informatiebijeenkomst met de kunstcommissie informeren de bewoners de kunstenaars over de opdracht. Na deze bijeenkomst volgen gesprekken met de kunstenaar(s) of presentaties. Op basis hiervan kiest de kunstcommissie een kunstenaar die een voorlopig ontwerp mag maken.

Onthulling

Dat voorlopige ontwerp presenteert hij aan de kunstcommissie die daar feedback op geeft. Dit moet uiteindelijk resulteren in een definitief ontwerp dat de kunstenaar ook daadwerkelijk uitvoert. Tot slot is er de oplevering en feestelijke onthulling van het kunstwerk met de betrokkenen. In het opdrachtenarchief zie je wat wij op deze wijze hebben gerealiseerd.