n.no.o.zo.z.zw. w.nw.n – Erick Lyon (2007)

Het CBK Groningen voert namens de gemeente het Kunst op Straat beleid uit in de stad. De Eelderbaan bood een prachtige kans om een kunstopdracht te organiseren. Een groengebied van anderhalve kilometer lengte komt zelden voor in de bebouwde kom. De voorbereidingen voor het kunstwerk begonnen al in 2002. Het kunstwerk werd in 2007 opgeleverd.

Het plan van bureau Noord Peil, landschapsarchitecten uit Sneek, verbindt stedelijke- en natuurelementen op een fraaie manier met elkaar. Zowel de wijk Vinkhuizen als De Held profiteren van deze groenzone. In de kunstcommissie zaten naast deskundigen van de gemeente en landschapsarchitect Els van der Laan ook Gerard Overkamp als vertegenwoordiger van De Held en Hans ten Berge als vertegenwoordiger van Vinkhuizen. Nadat er gesprekken zijn gevoerd met drie kunstenaars koos de commissie voor Erick de Lyon uit Amsterdam.

Windrichting

Erick de Lyon maakte een analyse van de plannen en vond het unieke aan de groenstrook zijn langgerektheid. Het park is namelijk 1,5 kilometer lang en slechts 175 meter breed! Dit maakt De Eelderbaan anders dan alle andere parken in Groningen. Met zijn kunstwerk wil Erick de Lyon deze markante eigenschap versterken.

N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N is de titel van het kunstwerk dat Erik de Lyon uit Amsterdam voor de Eelderbaan ontwierp. Zeventien lantaarnpalen zijn verspreid over de Eelderbaan in een lijn. Deze lijn loopt parallel aan de zichtlijnen van het park: de palen staan ook in het water. Het zijn geen gewone lichtmasten dat zie je aan de strakke vormgeving en de knik bovenin. Daar bevindt zich een lamp bestaande uit LEDS die verschillende kleuren kan aannemen. Ze reageren op de windrichting: wanneer die verandert kleurt het licht bovenin ook anders. De wind blaast eigenlijk de lampen aan en uit. Een soort windvaan meet de richting en geeft deze informatie door aan de besturingskast. Vanuit dit computergestuurde zenuwcentrum geeft een kabel het signaal door aan iedere lamp. Aan de noordkant van de groenstrook staat een bijzonder exemplaar met acht lichtpunten die de rij afsluit. Hier kun je zien welke kleur welke windrichting aangeeft. 24 uur per dag zal het kunstwerk branden, maar ‘s avonds zal meer te zien zijn dan overdag.