Home = here – Martin & Inge Riebeek (2015)

In 2015 zijn de kunstenaars Martin & Inge Riebeek in de wijk Selwerd neergestreken. De aanleiding vormde een berichtje in de media dat de Selwerder als de meest ongelukkige Groninger betitelde. De kunstenaars gingen op onderzoek uit. Wie wonen er in Selwerd, hoe staan zij in het leven en welke rol speelt hun omgeving daarin? Hoe staat het met hun welzijn en in hoeverre verschilt dit met mensen op andere plekken in de wereld? Het resultaat – de film Home = here – is een persoonlijk portret van Selwerd en haar bewoners geworden, in internationaal perspectief. De film Home = here kwam tot stand in opdracht van het CBK in samenwerking met het wijkbedrijf Selwerd. Verschillende buurtgenoten hebben eraan meegewerkt. De film duurt circa 35 minuten en is in het Nederlands. Trailer.