Historische waarde

Een deel van de Kunst-op-Straatcollectie kunnen we rekenen tot het cultureel erfgoed. Dat kan om uiteenlopende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat de werken een belangrijke bijdrage leveren aan de herdenking van de oorlogsslachtoffers…

Voorbeelden hiervan zijn het Joods Monument en Sint-Joris en de draak. Andere redenen waarom kunstwerken op straat behoren tot het cultureel erfgoed zijn om de herinnering aan belangrijke personen levend te houden zoals het Jozef Israƫlssmonument en omdat de werken van historische waarde zijn. Dat kan zijn omdat ze op een bijzondere manier zijn gerealiseerd, ze een bepaalde tijdsperiode symboliseren of van een belangrijke kunstenaar zijn. En soms zitten de werken aan gebouwen die de monumentenstatus hebben of horen ze bij de stad zoals het Peerd van Ome Loeks. Het CBK beheert dit erfgoed en probeert dit zo goed mogelijk te beschermen om te voorkomen dat het verloren gaat of de tand des tijds niet doorstaat, want al deze werken horen bij de stad en houden haar geschiedenis levend.