Noordenaars is een platform voor presentatie-instellingen en kunstinitiatieven in Noord-Nederland en bestaat uit: Academie Minerva, Bierumer School, CBK Emmen, CBK Groningen, KiK, Kunsthuis SYB, Media Art Friesland, Noorderlicht, NP3, Het Resort, SIGN, VHDG.

Noordenaars zetten zich in voor het behoud en verdere ontwikkeling van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland. We combineren onze kennis, ervaring en netwerken en stemmen programma’s scherper op elkaar af. Gezamenlijk treden we naar buiten om een groter publiek bekend te maken met onze activiteiten.