Straatmeubilair in Corpus den Hoorn

Opdrachtgevers: Nijestee en de Huismeesters

Nijestee en De Huismeesters zijn 2 van de 5 woningcorporaties in de stad Groningen. Het zijn beide maatschappelijke organisaties die zich verantwoordelijk voelen voor goede woningen voor mensen met een lager inkomen, en zich inzetten voor leefbare wijken waarin deze woningen staan. In dat kader is in 2002 het wijkvernieuwingsplan voor de wijk Corpus den Hoorn vastgesteld en is begonnen met wijkvernieuwing in het zuidwestkwadrant Corpus den Hoorn.

Kunstopdracht binnen de masterclass 2011
Aan de deelnemers aan de masterclass werd gevraagd een kunstwerk te ontwerpen dat raakvlakken heeft met kunst en architectuur. Dit omdat de wijk, in het bijzonder het zuidwestkwadrant, in architectonisch opzicht zeer veranderd is door de wijkvernieuwing. De voorkeur gaat uit naar een kunstwerk met een functioneel karakter, denk hierbij bijvoorbeeld aan een verblijfs- en/of ontmoetingsplek. Belangrijk is dat het kunstwerk ruimtelijk en sociaal is ingebed in haar directe omgeving en uitnodigt tot interactie. Van de deelnemers werd verwacht dat zij hun deskundigheid ten dienste van de wijk stellen en het kunstwerk geïnspireerd is op resultaten van onderzoek onder bewoners in de wijk. Het kunstwerk moet geplaatst worden in het zuidwestkwadrant.

Uit de masterclass 2011 is uit negen schetsontwerpen gekozen voor die van Lena van der Wal.