Kunstwerk in vergaderruimtes provincie

Opdrachtgever: Provincie Groningen

De provincie Groningen schreef een drietal Kunst-op-Maatopdrachten uit voor de renovatie van haar gebouw aan de St. Jansstraat. Guust Persoon (Eindhoven, 1991) zette de derde opdracht in de reeks op zijn naam. Net zoals bij de eerdere kunstopdrachten moest deze leiden tot kunstwerken voor vergaderzalen in het provinciehuis met namen die verwijzen naar buurtschappen in de provincie, ditmaal Okswerd, Peebos en Trimunt. Persoon fietste ter inspiratie naar de 3 gehuchten en sprak er met de bewoners. In zijn toch beleefde hij een existentiële confrontatie met zichzelf en het Groninger land. Persoon heeft deze confrontatie in 3 kunstwerken vertaald.