Fotografie-opdracht Provincie Groningen

Opdrachtgever: Provincie Groningen

De kunstcommissie van de Provincie Groningen wilde graag een eerbetoon aan het werk van de muskusrattenvangers realiseren. Dit wilde de commissie omdat ze onder andere als doel heeft inzichtelijk te maken wat de provincie doet. Maartje Roos realiseerde binnen 3 maanden een groepsportret van de muskusrattenvangers en een fotoboek. Provinciesesretaris Henk-Jan Bolding onthulde het resultaat op 21 april 2011 in het bijzijn van de muskusrattenvangers. Na een eerste presentatie krijgt het werk een vaste plaats in het provinciehuis.