Elementen Noorderzonkunstwerk te koop

werk krijgt tweede leven als krukjes, bankjes, tafels en kasten

Yerun Karabey en Mark Venema realiseren dit jaar de jaarlijkse Noorderzon kunstopdracht van het CBK. Samen bouwden ze een paviljoen op de speelweide in het Noorderplantsoen. Het bouwwerk dat onder andere is gemaakt van gebruikt, inlands hout verbeeldt de noodzakelijke verduurzaming die steden de komende decennia moeten ondergaan. De draagconstructie staat hierbij synoniem voor de huidige stad. Karabey en Venema willen daarmee aangeven dat de bestaande stad als basis moet dienen om een duurzame, leefbare en veerkrachtige stad te creëren. Na het festival wordt de sculptuur die De som der delen heet, opgedeeld in krukjes, bankjes, tafels en kasten waarmee het paviljoen een tweede leven krijgt. Tijdens het festival kun je hierop intekenen, na afloop kun je het daadwerkelijk kopen.

De som der delen maakt deel uit van de jarenlange traditie van het CBK en Noorderzon waarmee het CBK talentvolle startende kunstenaars een kans wil geven zich aan een groot publiek te presenteren. Deze opdracht wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met architectuurcentrum Platform GRAS.