Toekomstige ontwikkelingen CBK

organisatie wordt stichting

Op dit moment is het CBK onderdeel van de gemeente Groningen. Het college van B&W van Groningen heeft vandaag bekendgemaakt het CBK in 2019 te willen verzelfstandigen. Dit betekent dat het CBK vanaf 1 januari 2019 verdergaat als zelfstandige stichting. Volgend jaar heeft het college aangewezen als overgangsjaar. Het CBK is enthousiast over deze keuze. Als stichting denken we in de toekomst meer voor jou, de kunst en kunstenaars in Groningen te kunnen betekenen.

Het voorgenomen besluit heeft op dit moment geen gevolgen voor ons programma, Kunst op Straat en onze Kunstuitleen. We blijven ons hiervoor met enthousiasme inzetten. De komende tijd worden de plannen van het college nader uitgewerkt. In 2018 beslist het college van B&W vervolgens of het tot verzelfstandiging van het CBK overgaat. We kijken uit naar onze toekomst en blijven graag een bijdrage aan de kunst in Groningen geven.